Personlig guidet meditasjon

Visste du at meditasjon kan være til hjelp for mye mer enn å bare slappe av? 

Meditasjon kan være et fantastisk verktøy til å få det bedre, og jeg tilbyr en personlig guidet meditasjon.

Dersom du for eksempel sliter med angst, depresjon, søvnproblemer, prestasjonangst, smerter osv, kan du ta kontakt med meg og fortelle kort om dine plager. Dersom det du sliter med er noe jeg tror jeg kan hjelpe deg med, vil jeg spille inn en personlig guidet meditasjon til deg. Denne blir sendt deg som lydfil, slik at du kan lytte til den så mange ganger du ønsker.

En guidet meditasjon kan også være fin om man trenger å rense chakra, om man føler at man "sitter fast i livet" eller om man ønsker å bli fri fra "fortidens traumer",

Ønsker du å møte en avdød slektning du holder kjær, et dyr som ikke lenger er her på jorden,  din skytsengel osv, kan jeg gjennom en guidet meditasjon lede deg frem til dette møtet.

Gratis oppfølging er inkludert når du bestiller en guidet meditasjon, slik at jeg sammen med deg kan forsøke å "nøste opp i" hvordan meditasjonen "din" hjelper deg til en bedre hverdag. 

Pris: 800 kr